Taxi Badalona Tarifes i Serveis
Servei De Taxi
Parada virtual de taxis Badalona.

Reservi serveis a poblacions de Catalunya.
Tarifes urbanes
Comprobi el preu Fix Booking APPs
Feu una consulta o reserva per e-mail.


Tarifa

Bandera

Preu KM.

Preu Hora

T-1

2,30Eu

1,21Eu

23,40Eu

T-2

2,30Eu

1,45Eu

23,40Eu

T-4

39,00Eu

0,00Eu

0,00EuSuplements


Aeroport(Origen/Destinació)

4,30Eu

FiraBarcelona(Origen del servei)

2,50Eu

Estació marítima(Origen del servei)

4,30Eu

Estació de Sants(Origen/Destinació)

2,50Eu

Vehicles +5places
(a partir del cinqué pasatjer)

4,30Eu

Nits especials(20:00-08:00)
(23/6-24/6
24/12-25/12
31/12-1/1)

3,10Eu


Tarifa 3

(tarifa de preu tancat)Què es la tarifa de preu tancat T-3
La tarifa 3 es una tarifa en la que el contador es mante en 0€, perqué es determina per un preus fix en funció dels quilometratge que s'espera recorre.

Tarifa De Preu Tancat (T3)


Laborable 08:00 -20:00h

Abaixar Bandera T-1 3,34Eu
Preu Km servei <=5Km. 1,82Eu /Km.
Preu servei >5 i <=7 Km. 1,71Eu/Km.
Preu servei >7 i <=10 Km. 1,60Eu /Km.
Preu servei >10Km. 1,35 Eu /Km.

Laborable 20:00 -08:00h

Abaixar Bandera T-2 3,34Eu
Preu Km servei <=5Km. 1,87Eu /Km.
Preu servei >5 i <=7 Km. 1,78Eu/Km.
Preu servei >7 i <=10 Km. 1,72Eu /Km.
Preu servei >10Km. 1,50Eu /Km.

Altres conceptes

Percepció mínima servei origen en aeroport 20,00Eu
Percepció mínima servei concertat
Radoemisora, Teléfono o APP
Des de 7,00EuPeatges d'anada i tornada a càrrec del client.
(l'usuari te dret a escollir una ruta amb o sense peatges.)

Informació sobre la Tarifa 3. Qué pot pujar un servei de preu tancat dins del AMB ?.

En la aplicació de l'AMB seleccioni el seu recorregut i obtindrà la distancia i el preu aproximat en circustàcies normals.Aquesta distancia li pot copiar i enganxar al enllaç corresponet al día i l'hora que pertoqui per obtenir el preu tancat o tarifa 3 que es podría demanar amb una aplicació.

Gràcies per la seva confianza.
Pot reservar per aquet link.

(Si disposa de WhatsApp pot contactar amb mi directament des de l'imatge )O bè trucant amb anticipació al telèfon :

609735927
Si ho nessesita demà reservi el taxi avui.


Otra información

.Tarifas oficiales Taxi
.Servicio recogida aeropuerto

Legal

.política de privacidad.
.Normativa del Taxi

Información de servicio

Condiciones de servicio.
Derechos del usuario
Objetos perdidos

Otros servicios :

.Taxi Badalona.
.Taxi Tiana.
.Taxi Montgat.
.Taxi Montcada.


Més informació a la web de l'institut metropolità del taxi.Tarifes inter-urbanes (2022)


Tarifa
Import inicial
Preu per Km.
Preu per Hora
T-6
(laborables 08:00 - 20:00)
6,40Eu
Inclou 3,3Km.
0,72Eu.
19,65Eu
T-7
Festius i nocturns
6,9Eu
Inclou 3,3 Km.
0,77Eu
21,25Eu


El seu destí es un polígon, hotel o domicili fora de l'àrea metropolitana de Barcelona?
Pot informarse del cost màxim i sol·licitar el serveides·de la web per webmail o whats app o si ho preferix per telèfon.


Articles relatius a les tarifes interurbanes.
1.2 S'aplicarà un suplement de 4,30 euros en els serveis
que comportin l'entrada o la sortida d'un aeroport.

1.3 S'aplicarà un suplement de 4,30 euros en els serveis
que comportin el transport de més de quatre passatgers amb vehicles
de fins a 9 places de capacitat inclòs el conductor
(incloent tots els passatgers).

1.4 S'aplicarà el suplement establert a l'àmbit urbà
respectiu en concepte d'avís telefònic o mitjançant radioemissora.

1.5 Les tarifes esmentades no son aplicables a l'activitat
de lloguer de vehicles amb conductor que preveu la legislació vigent.


.-Els preus d'aquesta apicació son els preus màxims que es cobraría en el cas de la reserva anticipada per a un recorregut fora de l'AMB.


3.1 Els serveis s'han de contractar en règim de lloguer
per cotxe complet i els recorreguts són en circuit tancat fins
al punt de partida pel recorregut més curt, si no s'acorda
expressament el contrari.

Article 4
Els vehicles afectats per aquesta Ordre han d'anar proveïts
d'un imprès, segons el model que es publica a l'annex d'aquesta
disposició, on s'indiquin les tarifes aprovades, que ha d'estar
exposat en un lloc visible a l'interior del vehicle.

Article 5

El pagament del peatge a què estigui sotmès l'ús d'una via
a càrrec de l'usuari, inclòs el corresponent al recorregut de
retorn del taxista al seu punt d'origen.

Article 6

6.1 L'usuari té dret al transport gratuït del seu equipatge.

6.2 L'admissió de l'equipatge resta supeditada, en tot cas,
a la condició que el seu volum global permeti introduir-lo en el
maleter o col·locar-lo a la baca del vehicle sense contravenir les
normes i els reglaments de trànsit i de circulació. En cas que no
s'ocupi el nombre total de places del vehicle, es poden utilitzar
els seients buits per transportar l'equipatge, sempre que la forma,
les dimensions i la naturalesa de l'equipatge facilitin que sigui
transportat dins el vehicle.

© www.elbarcelonauta.es|és propietat d'Antonio Bravo López, licencia metropolitana 5142, |
última actualizació 1 de Maig de 2021.